Loading...
Maandag - Vrijdag      8:30 - 17:00 uur

Menu

Privacybeleid

Privacyverklaring van profine Nederland - mei 2018

Privacy
Bedankt voor het bezoeken van de website van profine nederland b.v.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en doen er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites onder verantwoordelijkheid van profine nederland b.v. (o.a. profine-nederland.nl, k-visionkozijnen.nl, k-visionhome.nl, kunststofkozijnen.com)

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Over het algemeen kunt u de website van profine Nederland b.v. bezoeken zonder dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt als u de contactformulieren van profine Nederland b.v. gebruikt en de gegevens verstrekt die nodig zijn voor het verwerken van uw aanvraag. Wanneer persoonlijke gegevens vereist zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Om onze websites voor u verder te optimaliseren, verzamelen wij algemene informatie (bijv. bezochte pagina's, gebruikte browser, tijd besteed aan de pagina's). Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden. Noch profine Nederland b.v. noch de exploitanten van de respectieve analysetools verzamelen persoonlijke informatie waarmee conclusies kunnen worden getrokken over de identiteit van de gebruikers.

2.1. Gebruiksgegevens

Doel van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag

Wanneer u onze websites bezoekt, worden zogeheten gebruiksgegevens tijdelijk opgeslagen op onze webserver voor statistische doeleinden als een protocol om de kwaliteit van onze websites te verbeteren. Deze dataset bestaat uit

  • de site waarvan het bestand is aangevraagd;
  • de naam van het bestand;
  • de datum en tijd van de vraag;
  • de hoeveelheid overgedragen gegevens;
  • de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden);
  • de beschrijving van het type gebruikte webbrowser;
  • het IP-adres van de aanvragende computer, die zodanig is ingekort dat een persoonlijke referentie niet meer kan worden vastgesteld.
  • Wij gebruiken deze informatie om toegang tot onze website mogelijk te maken, om onze systemen te beheren en te beheren en om het ontwerp van onze websites te verbeteren. De gegevens worden anoniem opgeslagen in overeenstemming met de Nederlandse Telecommunicatiewet. Het creëren van persoonlijke gebruikersprofielen is dus uitgesloten. Gegevens met betrekking tot individuen of hun individueel gedrag worden niet verzameld of anderszins verwerkt.

2.2. Gebruik van cookies

Doel van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag

Op sommige delen van de website, maakt profine Nederland b.v. gebruik van zogenaamde cookies om u een meer geïndividualiseerde service te bieden. Cookies zijn ID's die een webserver naar uw computer kan sturen om deze gedurende de duur van uw bezoek te identificeren. U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert over de plaatsing van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies voor u transparant.

Er worden op geen enkele andere manier persoonlijke gegevens opgeslagen of verwerkt. De cookie stelt ons alleen in staat u te identificeren als een unieke maar onbekende gebruiker tijdens uw bezoek aan de site.

2.3. Gebruik van Google Analytics

Doel van gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Voor de analyse van gegevens gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers zich op de site gedragen. Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) (f) GDPR met als doel om te weten hoe vaak onze websites zijn geopend door verschillende gebruikers.

Opslagduur / criteria voor het definiëren van de opslagduur:

De door de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat we IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres eerder door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie ingekort.

Uw gegevens worden alleen verwerkt voor statistische evaluatie en verwijderd na een periode van 14 maanden.

Ontvanger / categorieën van ontvangers

Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen overgedragen aan een server van Google in de VS (een passend niveau van gegevensbescherming overeenkomstig artikel 45, lid 1 GDPR wordt gewaarborgd door deelname van Google aan het privacy schild) en daar verkort. We hebben ook een contract gesloten met Google Inc. (VS) voor orderverwerking volgens Art. 28 GDPR. Google kan daarom alle informatie uitsluitend gebruiken om het gebruik van onze website voor ons te evalueren en om rapporten over website activiteiten samen te stellen.

Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant te voorzien van verdere diensten die verband houden met website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in de context van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking. Gebruik alstublieft een van de volgende opties:

  • U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.
  • U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en van het verwerken van deze gegevens door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

3. Verwerking, doorsturen van persoonlijke gegevens en beperking van gebruik

Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de internetdiensten geleverd door profine Nederland b.v. worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor persoonsgegevens, met als enig doel de contractverwerking en om onze eigen legitieme zakelijke belangen te beschermen met betrekking tot het raadplegen en ondersteunen van onze klanten en vraaggericht product ontwerp.

Gegevensoverdracht aan derden

We dragen uw gegevens over aan serviceproviders die ons ondersteunen bij het beheren van onze websites en de bijbehorende processen. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd, gecontroleerd door ons en contractueel gebonden volgens Art. 28 GDPR.

Bovendien geven we uw persoonlijke gegevens door aan andere derden waarmee wij een contract voor de verwerking van bestellingen hebben afgesloten in overeenstemming met Art. 28 GDRP en, in het geval u het contactformulier invult, aan gespecialiseerde bedrijven die voorkomen in onze gespecialiseerde bedrijfszoekopdracht.

Gegevensoverdracht aan derde landen

In sommige gevallen dragen we persoonlijke gegevens over naar een derde land buiten de EU. We hebben altijd gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming:

In het geval van Google Analytics (gegevensoverdracht naar de VS) wordt een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door de overeenkomstige deelname aan de Privacy Shield-overeenkomst (artikel 45, lid 1 AVG).

4. Contactformulier

Doel van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag

U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een webformulier. Om ons contactformulier te gebruiken, hebben we uw naam nodig, het land van waaruit u contact met ons opneemt, uw e-mailadres en uw bericht. U kunt aanvullende informatie verstrekken, maar bent hier niet toe verplicht. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) GDPR. Het legitieme belang van profine Nederland b.v. resultaten van de interesse om vragen van onze klanten en bezoekers van deze website te beantwoorden en zo de klanttevredenheid te behouden en te bevorderen.

Opslagduur / criteria voor het definiëren van de opslagduur:

Uw gegevens worden alleen verwerkt voor het beantwoorden van uw vraag en na een periode van ongeveer 120 dagen verwijderd.

Ontvanger / categorieën van ontvangers

Overdracht vindt alleen plaats als dat nodig is voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek aan de genoemde bureaupartners (zie gegevensoverdracht aan derden). Deze zijn zorgvuldig geselecteerd, gecontroleerd door ons en contractueel gebonden door Art. 28 GDPR.

5. Uw rechten

U hebt het recht informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen overeenkomstig Art. 15 (1) GDPR. Op verzoek zullen wij u schriftelijk informeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of en welke persoonlijke gegevens over u door ons worden opgeslagen.

Bovendien hebt u recht op correctie (artikel 16 GDPR), verwijdering (artikel 17 GDPR) en beperking van de verwerking (artikel 18 GDPR) van uw persoonlijke gegevens als aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) (f) GDPR, u hebt het recht om bezwaar te maken op grond van art. 21 GDPR. Als u bezwaar hebt tegen gegevensverwerking, zal dit in de toekomst niet gebeuren, tenzij de verantwoordelijke persoon overtuigende redenen kan aantonen die bescherming verdienen voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene in het bezwaar.

Als u de verwerkte gegevens zelf hebt verstrekt, hebt u recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met art. 20 GDPR.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) (a) of Art. 9 (2) (a) GDPR, u kunt de toestemming op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst zonder de legaliteit van de vorige verwerking te beïnvloeden.

In de bovengenoemde gevallen, in geval van open vragen of in geval van klachten, neem dan schriftelijk of per e-mail contact op met profine via info-nl@profine-group.com

U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is die van de federale staat waarin u woont of waarin de verantwoordelijke persoon is gevestigd.

6. Beveiliging

profine Nederland b.v. neemt alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, preventie van gegevensverlies en gegevens schade te waarborgen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu geoptimaliseerd in overeenstemming met technologische ontwikkelingen.

7. Geen verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken

Tenzij anders vermeld in de bovenstaande secties, is het verstrekken van persoonlijke gegevens niet vereist door de wet, contract of voor het sluiten van een contract. Indien niet anders vermeld, bent u niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken.

Het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens kan betekenen dat wij uw contactaanvraag niet kunnen beantwoorden.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Algemeen
U bevindt zich op de website van profine Nederland b.v. (Kamer van Koophandel Tiel 11029016). Wij publiceren hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ons en derden zijn aangeleverd. profine Nederland b.v. behoudt zich daarbij het recht voor, op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Vragen of een afspraak maken?
Ons team helpt u graag.